1
1
Op woensdag 11 juli heeft de gemeente Den Haag tijdens een informatie en participatie bijeenkomst het voorlopig ontwerp gepresenteerd van het Landmark Hobbemaplein.

Uitnodiging

Beste bewoner, ondernemer, Schilderswijker of Transvaler,

Het Hobbemaplein is een belangrijk knooppunt tussen de Schilderswijk en Transvaal. Om dit te verbeteren inves- teert de gemeente Den Haag in het plein. In 2018 is de buitenruimte opgeknapt en is er is extra groen aangebracht. In de eerste helft van 2020 wordt het midden van het plein heringericht tot een klein parkje met een landmark om de entree van het gebied te markeren.

Op woensdag 27 november praten wij u graag bij over de uitvoering van dit project. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. In deze brief vindt u meer informatie over de aanleiding voor deze informatie- bijeenkomst.

Zorgvuldige uitvoering

In de nieuwsbrief en muurkrant van eind september berichtten we al over de aangepaste planning. Dit jaar is er hard gewerkt aan de veiligheid en bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden. De gemeente is erg zorgvuldig bij de selectie van een geschikte aannemer die het landmark veilig, binnen budget en met zo min mogelijk overlast kan realiseren. Op 27 november vertellen we u over de uitvoering en de maatregelen op gebied van veiligheid, bereik- baarheid en bescherming van het groen. Ook stellen we graag de aannemer aan u voor.

Tijdstip Woensdag 27 november van 18.00 tot 20.00 uur Locatie Theater de Vaillant (Hobbemastraat 120)

De inloop start om 18:00 uur. Er is voor een hapje en drankje gezorgd. We hopen dat u bij deze avond aanwezig bent. Met vriendelijke groet,

Projectteam Landmark Hobbemaplein Gemeente Den Haag

Nieuwsbrieven

Tijdens meerdere bijeenkomsten is er meegedacht over het landmark op het Hobbemaplein. In een nieuwsbrief geven we u graag een update over de voortgang. De nieuwsbrief zal elk kwartaal uitkomen. Wij sturen deze nieuwsbrief per mail naar onze contactpersonen, en plaatsen hem op deze site.

De nieuwsbrief hangt ook als muurkrant op diverse drukbezochte plekken rond het Hobbemaplein.

Nieuwsbrief Voorjaar 2019


Nieuwsbrief Najaar 2019

Editie 1 Voorjaar 2019

Editie 2 Najaar 2019

 

Start werkzaamheden (bericht maart 2019)

In maart zullen de eerste voorbereidende werkzaamheden starten op het plein. Op donderdag 7 maart wordt er een jonge boom verplaatst naar een ander deel van het groene middenterrein. Dit is nodig om ruimte te maken voor het landmark en te zorgen dat de boom niet beschadigt.
Deze boom gaat dus niet weg, maar krijgt een nieuw plekje op het plein. Zoals toegezegd worden er géén bomen gekapt, maar wordt er juist extra beplanting aangebracht. Dit voorjaar volgt meer informatie over de planning van de werkzaamheden.

Voorlopig Ontwerp

Het VO voor het Hobbemaplein is in december 2018 vastgesteld door het college. Hier boven in de slideshow vinden jullie een aantal impressies. De vastgestelde stukken zijn tevens online te downloaden op Den Haag Raadsinformatie.

Presentatie voorlopig ontwerp

Op dinsdag 25 september organiseerde de gemeente Den Haag een informatie en participatie bijeenkomst in het Juliana Plaza. Tijdens deze bijeenkomst was er gelegenheid om te reageren op het voorlopig ontwerp. Ook kon men op een aantal specifieke onderdelen meebeslissen over de definitieve uitwerking. Klik op de link hiernaast voor een verslag van de bijeenkomst. Samenvatting input bijeenkomst Hobbemaplein 25 september

Presentatie winnend ontwerp

Onder toeziend oog van tientallen enthousiaste bewoners uit de Schilderswijk en Transvaal, onthulde wethouder Joris Wijsmuller op 23 februari 2018 de winnaar van de ontwerpwedstrijd. De winnaar van deze wedstrijd is BOLD, een internationaal collectief van ontwerpers.

Hoe tot stand gekomen?

De wensen van bewoners en ondernemers bepaalden in grote mate de briefing aan de kunstenaars die je terugvindt in het inspiratieboek Landmark Hobbemaplein.

Die wensen zijn opgehaald via workshop op basisscholen, wijkateliers en brainstorms met bewoners en ondernemers.

De winnaar is gekozen door een jury die bestaat uit:

Erik Pasveer (Hoofd stedenbouw Gemeente Den Haag)
Benno Tempel (Directeur Gemeentemuseum Den Haag)
Arno van Roosmalen (Directeur Stroom)
Farid Habib (Voorzitter businessclub Hobbema)
Famile Arslan (Advocate en bewoonster Schilderswijk)
Derwisj Maddoe (Beleidsadviseur en woordvoerder Bewoners Organisatie Transvaal Midden-Noord).

Bekijk hier het inspiratieboek.

Veel gestelde vragen

Worden er bomen gekapt?
Nee. Er worden geen bomen gekapt op het Hobbemaplein.

Wordt het hele plein bestraat?
Nee. Het idee is om een klein deel van het plein toegankelijk te maken met een pad. Daarnaast wordt er juist beplanting toegevoegd.

Is dit ontwerp definitief?
Nee, dat is het niet. De eerste schetsen waren onderdeel van de ontwerp wedstrijd. Er wordt nu gewerkt aan een voorlopig ontwerp (VO). Daarna volgt pas een definitief ontwerp (DO).

Verdwijnen de bestaande beelden?
Nee. In overleg met de buurt krijgen deze een prominente plek op het plein.

Hoe zijn bewoners en ondernemers geïnformeerd?
Bewoners zijn uitgenodigd voor verschillende bijeenkomsten d.m.v. een brief aan 2.000 adressen, via bewonersorganisaties, de Facebookpagina van de Gemeente Den Haag, een mailinglist en deze website. Daarnaast is een voorlichter twee maal persoonlijk langs de ondernemers op de Paul Krugerlaan, Hobbemastraat en Haagse markt gegaan. Tot slot zijn ook alle basisscholen in het gebied benaderd.

Communicatie kan uitsluitend plaatsvinden via onderstaand adres:

Contact:
E-mail:  hobbemaplein@perron14.nl